.

360 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 
הכנס הארצי למרכזים לנוער  

אוגדן אמות המידה  

אמות המידה למרכזים לנוער

הכנס מציין את ההסכמות הבין משרדיות על אמות מידה לעבודה במסגרת המרכזים השונים לנוער בסיכון, של משרדי החינוך, הרווחה והקליטה. אמות המידה הן עקרונות מקצועיים ומסגרת תפעולית ומשקפות את ההסכמות והתובנות שהושגו בתהליך של למידה ודיון בתת הוועדה הבין-משרדית לנערים ולנערות של 360 – התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ובשותפות ג'וינט-אשלים.

נושאי הכנס

  • אמות המידה למרכזים לנוער – רציונל ותכנים
  • הסטטוס של בני ובנות הנוער המשולבים/ות במגוון המרכזים
  • הצגת המתווה להטמעת אמות המידה במחוזות וביישובים.

ההרשמה לכנס אמות המידה למרכזים לנוער החלה !

שם מלא
כתובת דואר אלקטרוני *
טלפון נייד
תפקיד
תפקיד ב 360 *
משרד
רמה *
מחוז
יישוב
הרשמה למושב מקביל *

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.