.

כמעט שם! אנא מלא את הטופס לגישה מידית!

מלא את הטופס ותוכל להתחיל מיד!

 מיפוי ילדים ברשות 
מאגרי מידע שכדאי להכיר

מה באמת קורה ברשות שלי בתחום הגיל הרך?
על מנת להתחיל תהליכים של תכנון אסטרטגי והבנייה של מענים סדורים ורלוונטיים, אין תחליף לעבודה מבוססת נתונים. איתור הנתונים הוא אתגר מורכב, וכך גם העיבוד והניתוח שלהם. הדבר נכון במיוחד בתחום הגיל הרך, שהוא תחום שהיבטים רבים שלו נמצאים "מתחת לרדאר" או לא נגישים מסיבות משפטיות.
חברות קהילת ניהול הגיל הרך ברשויות ליקטו את מאגרי המידע והכלים שעשויים לסייע באיתור וניתוח נתונים רלוונטיים בתחום הגיל הרך ברשות המקומית. חלקם מוכרים יותר, וחלקם פחות. מטרת דף הנחיתה הזה היא לרכז מידע ממקורות ניתנים לשימוש, לטובת הבנייה סדורה של תהליכי תכנון בתחום הגיל הרך ברשות המקומית.
מכירה מאגרים/כלים נוספים שכדאי להוסיף?

מוזמנת לכתוב לנו: dvirw@rashi.org.il

*

מיקרו- מבט פרטני

מצבת ילדים

לפני שניגשים לתהליכי ניתוח ותכנון, ההיבט הבסיסי ביותר שצריך להבין ברמת הפרט, הוא כמה ילדים נמצאים ברשות. שני מקורות שיכולים לסייע בהקשר הזה הם מרשם תושבים ארנונה שכדאי לחפש במחלקת הארנונה ברשות, וכן מצבת הילדים בגני הילדים, אותה ניתן לבקש מאגף החינוך ברשות. מאגר מידע נוסף שעשוי לסייע הוא מאגר נתוני האוכלוסייה של הלמ"ס:

https://www.cbs.gov.il/he/Settlements/Pages/default.aspx

*

נתוני התפתחות, רווחה ובריאות

תמיר לטף

סקירה
מערכת תוכנה לניהול כולל של מכונים, מחלקות ומרכזים להתפתחות הילד. המערכת כוללת איסוף שיטתי של נתונים, ומאפשרת מעקב והפקת דו"חות. בין היתר, המערכת כוללת תיקים רפואיים ממוחשבים, יומן, דוחות, מידע פרה-רפואי, וניהול פיננסי. הגדרות המערכת גמישות, וניתנות להתאמה לצרכי המשתמשים. לסקירה מפורטת:

https://www.youtube.com/watch?v=7EriEbQmMz4

*

LOOX

סקירה
מערכת לניהול מידע התפתחותי על ילדי גן ומסגרות חינוך-טיפול נוספות בהיבט רגשי, חברתי, קוגניטיבי, מוטורי ושפתי. במערכת ניתן דגש על חוויית משתמש אינטואיטיבית, הן באיסוף הנתונים והן בדשבורד בו הם מוצגים. מדובר במערכת גמישה שניתן להתאים לצרכים הספציפיים של הרשויות השונות.
לסקירה מפורטת של המערכת:
https://www.looxedu.com/website

*

תמ"י – תשתית מידע יישובית

סקירה
מערכת מרכזית ב-360 – התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון. מערכת זו הינה יישום ממוחשב באמצעותו נאסף מידע על צרכי הילדים ונערך מעקב אחר יישום המענים ברשות. המידע נאסף באמצעות שאלונים, והוא מאפשר מעקב אחר פעולות המענים, ומצבם של הילדים מקבלי השירות ומשפחותיהם. כמו כן, התמ"י הוא כלי למיפוי יישובי כולל ביישוב/אגד ישובים. לסקירה מפורטת:

*

רווחה-נט

סקירה
מערכת נתונים המנהלת את הנתונים של מוכרי רווחה, ומאפשרת מעקב ובקרה. בין היתר, המערכת כוללת ניהול תיק לקוח, בניית תוכנית התערבות, ניהול משימות, ומחולל דוחות דינמי. המערכת מותאמת למאפייני הרשות. לסקירה מפורטת:

https://www.metropolinet.co.il/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94/

*

מפת הבריאות היישובית

סקירה
בסיס נתונים של משרד הבריאות המאגד נתונים בתחום הבריאות לפי יישובים. בין היתר ניתן למצוא בו תמונת מצב רשותית בנוגע לפרמטרים שונים של בריאות הילד (השמנה ועודף משקל, תת גובה, ושיעור התחסנות לצהבת), של זמינות שירותי בריאות, פריסת מבוטחי קופות החולים השונות, ומדדי בריאות נוספים. 

*

נתוני מסגרות

שקיפות בחינוך

סקירה

מערכת מידע מרכזית של משרד החינוך, המכילה את נתוני תשומות ותפוקות התמונה החינוכית בישראל, החל מגני הילדים ועד לחטיבה העליונה. המערכת מאפשרת פילוח והשוואה בין מגוון נתונים הנוגעים למסגרות החינוכיות השונות ברשות. לסקירה מפורטת:

https://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut2021.pdf

*

מאקרו- מבט רשותי

SEMI - מפת המוביליות החברתית כלכלית לפי יישובים

סקירה
מערכת ייעודית בעלת יכולות ניטור, מידול והמחשה של נתונים איכותיים מעולם התוכן של מוביליות חברתית. ג'וינט אשלים פיתחה את SEMI במטרה לתת מענה אסטרטגי לכלל בעלי העניין העוסקים בסוגיית המוביליות בישראל, ועל מנת לתמוך בתהליכי קבלת החלטות מבוססי נתונים, לקדם למידה אפקטיבית בשדה ולהניע שיח מקצועי רלוונטי, חוצה גבולות. המערכת מציגה חמישה תחומי חיים בהם מתבטאת מוביליות חברתית-כלכלית בישראל: חינוך והשכלה, כלכלה ורווחה, בריאות, דיגיטל, שייכות. 

*

איתור מסגרות מוכרות

סקירה
מערכת של זרוע העבודה לאיתור מסגרות מוכרות לפי יישובים. הקטגוריות שניתן לבחון הן 'מעון', 'משפחתון' ו'צהרון', בשנת הלימודים הנוכחית ובשנת הלימודים הבאה.

*

נתונים כלליים

למ"ס - יישובים וחלוקות גאוגרפיות אחרות

סקירה

מערכת היישובים מאפשרת שימוש בקובץ היישובים של הלמ"ס בהתאם למגוון פרמטרים (מידע כללי, תחבורה, בינוי, אוכלוסיה, ועוד). ניתן לפלח את התוצאות לפי יישובים וגם לפי רשויות. המאגר כולל מידע משנת 1995 ועד 2021, והוא מאפשר לעמוד על המגמות ביישובים השונים לאורך זמן. ניתן לייצא את המידע מהמערכת לקובץ excel או pdf.

*

GIS

סקירה
מערכת מידע גיאוגרפית המאפשרת לחלץ ולנתח מידע על בסיס גיאוגרפי ובאמצעותו להפיק מפות, דו''חות ומסמכים
במגוון תחומים.
באמצעות המערכת אפשר לבחון מידע גיאוגרפי הנוגע למערך הגיל הרך ברשות כמו פריסה של מבני חינוך, רווחה ושירותים נוספים להלן קישור למערכת של עירית ת"א, כולל סקירה מפורטת בלשונית 'אודות':

https://gisn.tel-aviv.gov.il/iview2js4/index.aspx?extent=3852374,3767000,3894626,3783000&layers=624&back=0&year=2022&opacity=0.9&filters=

הדף עוצב ע"י צוות מיד"א, ג'וינט-אשלים

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.