.

לאן נושבת הרוח? 

אתגרי ההשתתפות החברתית בישראל: 

התנדבות, פילנטרופיה וחברה אזרחית במציאות משתנה

מבט בינלאומי

סוגיות ואתגרים עכשוויים בהתנדבות ובהשתתפות חברתית
Prof. Lucas Meijs, Department of Business-Society Management RSMRotterdam
School of Management, Erasmus University

מגלובאלי ללוקאלי - פאנל מגיבים בין מגזרי

משמרים את המשאב- מרחיבים את ההשפעה:

משמרים את המשאב- מרחיבים את ההשפעה:
רשת התשתיות של מיזם ההתנדבות הישראלי, רונית בר, מיזם ההתנדבות הישראלי,
ג'וינט ישראל - אשלים ויהונתן שוורצמן, האגף למשאבי קהילה, משרד העבודה, הרווחה
והשירותים החברתיים.

מושבים מקבילים

מה מלמדים אותנו צעירים בישראל על מעורבות חברתית?

זירות של שינוי – על תהליכי שינוי לקידום התנדבות והשתתפות חברתית בארץ ובעולם

בין מעורבות חברתית לאקטיביזם – ממגיבים ליוזמים

פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט: הזדמנות לשינוי הפרדיגמה

החברה הערבית בישראל: אתגרים בהשתתפות חברתית, חברה אזרחית והתנדבות

התורמים של המחר – על עתיד המנהיגות והפילנתרופיה

אתגרי המחר במציאות משתנה

יו"ר המושב: ד"ר מיכל אלמוג-בר, המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה
בישראל, האוניברסיטה העברית

השתתפות חברתית בעידן המידע

פרופ' קרין נהון, המרכז הבינתחומי הרצליה ונשיאת איגוד האינטרנט הישראלי

מידע נוסף

 

השתתפות חברתית בראייה רב תרבותית

סלאם שרקייה, מנהל שיווק בקוקה קולה, יו"ר הועד המנהל, עמותת אמאנינא

למצגת

חברה אזרחית במציאות משתנה

ד"ר גלי סמבירא, שחרית והאוניברסיטה העברית

למצגת

"חושבים עתיד"

עדי יופה, טרנדולוגית ומומחית לעתידנות עסקית

למצגת

תמונות מהכנס

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.